Kallelse till Årsmöte

 

Kallelse till årsmöte för Kalmarsundpride

Den 1/3 2020 kl 13-16

Plats: Trädgårdsgatan 12, NBV vån 3, Kalmar

 

Föredragningslista

Fastställande av röstlängd

Val av mötesordförande

Val av sekreterare

Val av 2 justerare, tillika rösträknare

Fastställande av årsmötets behöriga utlysande

 

Redovisning av verksamhet och ekonomisk förvaltning

Revisorsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till verksamhetsplan för 2020

Beslut om medlemsavgift för 2020

  • Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 100 kr/år för medlem, 50 kr/år för student/ungdom/pensionär/förtidspensionär

 

Val:

Beslut om antal styrelseledamöter

Val av ordförande

Val av kassör

Val av styrelseledamöter

Val av revisor

Val av valberedning

 

Behandling av inkomna motioner

Beslut om tillsättning av referensgrupp

Beslut om anställning av projektledare

 

Mötet avslutas

 

Vi bjuder på fika och efter årsmötet kommer några av Kalmarsundprides närmaste samarbetspartners att presentera sig

 

Välkomna

 

Styrelsen Kalmarsundpride

Jessica Rydell, Tina Auorell, Eva Joelsson

Pressmeddelande

Uttalande från styrelsen för Kalmarsund Pride med anledning av Sölvesborgs kommuns beslut att inte hissa Prideflaggor på stadshuset.

Vi har med bestörtning tagit del av beslutet av den politiska majoriteten i Sölvesborg att inte hissa Prideflaggor på stadshuset.

Att detta beslut ligger i linje med Sverigedemokraternas politik är inte överraskande. De förnekar sig inte. Men att Moderaterna och Kristdemokraterna kan ställa sig bakom detta beslut är upprörande.

Att inte konsekvent och helhjärtat försvara de mänskliga rättigheterna i alla dess delar i enlighet med FNs deklaration är synnerligen oroväckande.

Vi förväntar oss att Moderaternas och Kristdemokraternas organisationer i Kalmar län, såväl regionalt som i samtliga tolv kommuner, officiellt tar avstånd från detta beslut. Något annat torde vara otänkbart.

Sölvesborgs politiska majoritets agerande visar på ett synnerligen tydligt sätt på vikten av att vi alla som står upp för de mänskliga rättigheterna oförtröttligt måste fortsätta vårt arbete mot homofobi och fördomar.

Styrelsen för Kalmarsund Pride har dessutom beslutat att skänka en stor Prideflagga till Sölvesborgs kommun då vi tror att denna kan komma till nytta när kunskapsnivån nått samma nivå som den i Kalmar.

Vi uppmanar samtidigt Priderörelsen i Sverige och alla våra vänner att följa vårt exempel och skänka flaggor till Sölvesborg. 

Mot fördomar och homofobi – leve Priden!

Styrelsen för Kalmarsund Pride

Enligt uppdrag
Thomas Isaksson

Ett stort tack till er alla!

Vi har nu firat 5-årsjubileum genom att anordna ytterligare en Pridevecka som avslutades med en Prideparad som kanske var den största i vår historia.

Nu riktar vi ett tack till er alla som gjort detta möjligt: Sponsorer, varu- och tjänsteleverantörer samt volontärer som på olika sätt bistått oss. Utan er insats hade detta inte varit möjligt!

Vi tackar även Fab Freddie, Lovers of Valdaro samt Adée och Johan Mauritzson som avslutade Prideveckan på ett fantastiskt sätt.

Tack alla!

Officiella efterfesten!

Välkomna på Prideparty efterfesten! Årets Pridevecka avslutas med ett fantastiskt party på härliga Söderport från kl 21:00. Alla kommer vara där så kom du också. Och glöm inte ta med dina vänner! Skön stämning, DJ och hemliga gäster kommer göra kvällen och natten till en fest att minnas fram till nästa års Pridevecka. 

Nu går det att köpa biljetter men var snabb, begränsat antal.

Entré: 100 kr + serviceavgift