Kalmarsund Pride valde vid sitt årsmöte en ny styrelse som nu haft sitt första möte.

Kalmarsund Pride valde vid sitt årsmöte en ny styrelse som nu haft sitt första möte.

Sammanfattningsvis kommer styrelsen under den närmaste tiden att jobba med följande frågor
• Utveckla verksamheten i syfte att stärka kontinuiteten genom fastställda rutiner och bättre planering
• Utveckla föreningens stadgar så att de blir mer heltäckande och tydliga
• Utveckla föreningens ambition när det gäller användande av sociala medier och löpande information till medlemmar, volontärer och intresserade
• Utveckla relationen till sponsorer med syftet att åstadkomma ökad tydlighet och professionalism
• Förbättrad planering av aktiviter knutna till Prideveckan
/ Styrelsen 2018