Vi vill tacka

Kalmar länsmuseum för sponsring med lokal inför vårt årsmöte.
Kallelsen är skickad till medlemmarna. Välkomna!

 

 

.