Arrangörsmöte Destination Kalmar

Kalmarsund Pride deltog den 17  januari vid Destination Kalmars arrangörsmöte – Framgångsrika evenemang och evenemangstrender.

Mötet var mycket inspirerande och att vi ser fram emot samarbete med både Destination Kalmar och Kalmar kommun.

Ulrika Melin Wahlin, projektledare på Hansa Bygg Kalmar Grand Prix, berättade om alla deras olika event och det fantastiska arbete som de lägger ner för att förverkliga, vad som startade som en dröm.

Robin Åkerman från Paraply Produktion pratade om många spännande projekt och hur en kan samarbeta i galna konstellationer som får fantastiska resultat. Han belyste också vikten i att arbeta jämlikt och att den sneda balansen mellan pojkar/män och flickor/kvinnor är en viktig fråga som dom vill ha med i allt sitt arbete.  Att Kalmar är fantastiskt att ordna stora event i kunde han visa genom att ett stort företag som bla har lagt sina Kickoffer i Kapstaden och Miami valde Kalmar i år.

Till sist gick vi höra Karin Löfströms, hållbarhetsstrateg på Kalmar Kommun berätta om vad dom har på gång och hur kommunen jobbar tillsammans med Destinationen och KSRR.

 

 

 

 

 

.

Kalmarsund Pride valde vid sitt årsmöte en ny styrelse som nu haft sitt första möte.

Kalmarsund Pride valde vid sitt årsmöte en ny styrelse som nu haft sitt första möte.

Sammanfattningsvis kommer styrelsen under den närmaste tiden att jobba med följande frågor
• Utveckla verksamheten i syfte att stärka kontinuiteten genom fastställda rutiner och bättre planering
• Utveckla föreningens stadgar så att de blir mer heltäckande och tydliga
• Utveckla föreningens ambition när det gäller användande av sociala medier och löpande information till medlemmar, volontärer och intresserade
• Utveckla relationen till sponsorer med syftet att åstadkomma ökad tydlighet och professionalism
• Förbättrad planering av aktiviter knutna till Prideveckan
/ Styrelsen 2018