Liten begreppsordlista

Vi reder ut begreppen

Homosexuell: Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor av samma kön som en själv.

Bisexuell: Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön.

Transpersoner:  Att känna att allt inte stämmer överens med andras förväntningar om kön kan kallas för att vara transperson. Trans betyder ”överskrida” eller ”gå över”. Att vara transperson handlar om könsöverskridande identitet och könsuttryck.

Queer: Queer som identitet innebär att på något sätt bryta med heteronormen och ifrågasätta normer kring kön och sexualitet.


 • Bifobi:  Hat, avsky och fördomar mot bisexuella eller personer som tolkas som bisexuella. Begreppet har inget med rädsla att göra.
 • Bög: En person som oftast identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av killar/män. 
 • Cisnorm: Förväntan på att alla människor ska definiera sig som det juridiska kön de tilldelades vid födseln. Det juridiska könet bestäms utifrån nyfödda barns biologiska kön.
 • Cisperson: En person vars könsidentitet, juridiska kön och biologiska kön alltid hängt ihop enligt normen, dvs en person som inte har erfarenhet av att vara trans.
 • Flata: En person som oftast identifierar sig som tjej/kvinna och som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av andra tjejer/kvinnor. Används ofta synonymt med lesbisk.
 • Hen: Ett könsneutralt pronomen att använda istället för hon eller han.
 • Heteronorm: Förväntan att alla människor ska vara heterosexuella cispersoner och bilda familj med en person av så kallat motsatt kön.
 • Heterosexuell: Förmågan att bli kär i eller attraherad  av människor av annat kön än en själv.
 • Homofobi: Hat, avsky och fördomar mot homosexuella eller personer som tolkas som homosexuella. Begreppet har inget med rädsla att göra.
 • Intergender: Person som varken känner sig som tjej eller som kille. Oftast används hen som pronomen.
 • Komma ut: Begreppet syftar ofta på att berätta för sin omvärld att man inte är cis eller hetero,. Komma ut är inget som sker en enda gång utan det sker genom hela livet: i skolan, på arbetsplatsen, för nya vänner och kollegor, i möte med vården och i möte med äldreomsorgen. Skälet till att man behöver komma ut är att det finns en heteronorm och en cisnorm. Man berättar alltså något om sig själv för att omvärlden i mångt och mycket förutsätter att man har en viss könsidentitet eller sexuell läggning.
 • Lesbisk: En person som oftast identifierar sig som tjej eller kvinna och som har förmåga att bli kär i och/eller attraherad andra tjejer/kvinnor.
 • Monoamorös/Monogam: En person som har sexuella och/eller emotionella relationer med bara en person i taget kan kalla sig monoamorös eller monogam.
 • Normkritik: Benämns även som normkritikst förhållningssätt eller normmedvetenhet. Fokus ligger på  att granska normer, reflektera kring vad som anses som självklart och diskutera privilegier i relation till normer och makt.
 • Pride: Politisk festival för hbtq- personers rättigheter som firas över hela världen i syfte att synliggöra hbtq- frågor, ta plats och vara stolt.
 • Polyamorös/Polygam: Att ha sexuella och/eller emotionella relationer med fler än en person i taget. En person som väljer att ha sexuella och/eller emotionella relationer med fler än en i taget kan sägas vara polyamorös. Motsatsen till monoamorös/monogam.
 • Regnbågsfamilj: En familj bestående av vuxna och barn där någon eller några av föräldrarna är homo-  eller bisexuella eller transpersoner.
 • Sexuell läggning: Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i. Enligt svensk diskrimineringslag finns det tre olika sexuella läggningar: Heterosexuell, bisexuell och homosexuell. Dessa benämningar bygger på idén att det bara finns två kön: hetero = motsatt kön, bi = två kön och homo = samma kön som ens eget.
 • Stjärnfamilj: Ett begrepp som omfattar alla typer av familjekonstellationer och som syftar till att inte värdera någon familjekonstellation som bättre eller sämre än någon annan. Begreppet kan exempelvis omfatta familjer med eller utan barn, familjer med en eller flera vuxna eller så kallade bonusföräldrar eller bonussyskon. I begreppet ingår att ”familj” inte måste hänga samman med biologiska band.
 • Transfobi: Hat, avsky och fördomar mot transpersoner eller personer som tolkas som transpersoner. Begreppet har inget med rädsla att göra.

Källa:  Myndigheten för ungdoms- och civivilsamhällsfrågor (MUCF) 2015, RFSL

För mer information hänvisar vi till RFSL:s sida Hbtq-fakta och tips.