Kalmarsund Pride

Ett Pride vid Kalmarsund

Den 3-8 september 2018 är det dags för Kalmarsund Pride – den färgsprakande festivalen där vi  skapar trygga mötesplatser och arenor och där hbtq-personers livssituation, mångfalden och ett normkritiskt förhållningssätt lyfts fram.  

 

Bakgrund

Idén till Kalmarsund Pride föddes 2014 av Jennie Vallin (regnbågsmamma, inflyttad från Umeå och Kalmarsund Prides projektledare). Vid ett första intressemöte kom ca 70 personer och under våren 2015 bildades sedan Kalmarsund Pride som idag är en förening som drivs med ideella krafter.

 

Syfte och vision

Syftet med Kalmarsund Pride är att arrangera en årlig återkommande och växande festival som synliggör, stödjer, främjar och utvecklar förutsättningarna för hbtq-personers liv och vardag. Vår vision är att skapa ett öppnare Kalmar län där människors olikheter värdesätts – ett samhälle fritt från fördomar och diskriminering, som inkluderar alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionalitet, etnicitet och religion.  

 

Mål och målgrupp

Målet är att skapa förutsättningar för människor boende i Kalmar län (men även andra) att kunna engagera sig på olika lika sätt med sin kunskap, kompetens och intresse och på det viset delta och bidra med t ex utställningar, föreläsningar, samtal, information, kunskapsfördjupningar, och uppträdanden genom Kalmarsund Pride. Målgruppen är alla invånare i Kalmar län, men vi vänder oss även till en bredare allmänhet både nationellt och internationellt.

 

Kalmarsund Prides värdegrund

Kalmarsund Prides arbete och verksamhet genomsyras av dess värdegrund. Alla medlemmar, sponsorer och samarbetspartners förbinder sig att dela samma värdegrund och arbeta för densamma:

 

Var med och förändra

Var med och förändra du också! Mer information och uppdatering om festivalen finns på www.kalmarsundpride.se. Har du frågor kan du maila oss på info@kalmarsundpride.se eller ringa 070-3075820.