Har du bilder från Prideveckan som du vill dela med oss?

Har du bilder från Kalmarsund Pride 2019 som du vill dela med oss? Mejla dem gärna till: foto@kalmarsundpride.se

Är dina filer för stora för att mejla direkt? Då kan du skicka upp till 2 GB med WeTransfer till vår mejladress.

Tack för att du delar med dig! ?️‍?❤️