Pressmeddelande

Uttalande från styrelsen för Kalmarsund Pride med anledning av Sölvesborgs kommuns beslut att inte hissa Prideflaggor på stadshuset.

Vi har med bestörtning tagit del av beslutet av den politiska majoriteten i Sölvesborg att inte hissa Prideflaggor på stadshuset.

Att detta beslut ligger i linje med Sverigedemokraternas politik är inte överraskande. De förnekar sig inte. Men att Moderaterna och Kristdemokraterna kan ställa sig bakom detta beslut är upprörande.

Att inte konsekvent och helhjärtat försvara de mänskliga rättigheterna i alla dess delar i enlighet med FNs deklaration är synnerligen oroväckande.

Vi förväntar oss att Moderaternas och Kristdemokraternas organisationer i Kalmar län, såväl regionalt som i samtliga tolv kommuner, officiellt tar avstånd från detta beslut. Något annat torde vara otänkbart.

Sölvesborgs politiska majoritets agerande visar på ett synnerligen tydligt sätt på vikten av att vi alla som står upp för de mänskliga rättigheterna oförtröttligt måste fortsätta vårt arbete mot homofobi och fördomar.

Styrelsen för Kalmarsund Pride har dessutom beslutat att skänka en stor Prideflagga till Sölvesborgs kommun då vi tror att denna kan komma till nytta när kunskapsnivån nått samma nivå som den i Kalmar.

Vi uppmanar samtidigt Priderörelsen i Sverige och alla våra vänner att följa vårt exempel och skänka flaggor till Sölvesborg. 

Mot fördomar och homofobi – leve Priden!

Styrelsen för Kalmarsund Pride

Enligt uppdrag
Thomas Isaksson