Vi låter inte Coronapandemin stoppa oss

De senaste månaderna har planerandet av årets pridevecka fått stå tillbaka eftersom det har varit svårt att överblicka konsekvenserna av pandemin och hur det skulle kunna påverka Kalmarsundpride. På föreningens senaste styrelsemöte diskuterades givetvis möjligheterna att genomföra pridevecka i år.

Med anledninga av coronapandemin och det osäkra planeringsläget har vi bestämt oss för att styra om till en helt digital pridevecka. Det innebär att vi i nuläget planerar ett program för veckan som kommer att live streamas eller sändas digitalt. Invigningen kommer att vara digital och live streamas. Vilken kommun som ska hålla i invigningen i år är ännu inte bestämt men samtal pågår. Butiken kommer att vara öppen som vanligt och den kommer att få en än större betydelse som mötesplats när övriga arrangemang är digitala.

Även Prideparaden kommer att vara digital. Kalmarsundpride kommer bjuda in organisationer, företag och andra intresserade att medverka digitalt genom en film. Den som vill ha en sektion i paraden ska samla max 49 personer och göra en egen miniparad som filmas och skickas in till Kalmarsundpride. Praktisk information om filmen kommer finnas på vår hemsida inom kort. Bästa film/parad kommer att vinna ett fint pris.

Filmerna med de olika sektionernas parader kommer att klippas ihop till en paradfilm som ska sändas vid samma tid som paraden skulle avgått från Elevatorkajen. Lokala artister kommer att bjudas in att delta med musik eller stand-up mm.

Vi tycker det är oerhört viktigt att fortsätta arbeta för HBTQ-personers rättigheter även under en kris som den vi är i nu. Därför vill vi göra allt för att det ska vara möjligt att genomföra hela prideveckan. Det här är den lösning som vi ser som möjlig under rådande omständigheter. Om restriktionerna har släppts innan den 31/8 när vi ska inviga årets Kalmarsundpride så kan en del av programmet ändras till att vara live med livepublik. Däremot paraden kommer att bli digital oavsett eftersom det är mycket tidskrävande att planera en parad.

 

Styrelsen för KalmarsundPride