PRESSMEDDELANDE!

Igår söndag den 21/2-2021 hade Kalmarsund Pride ordinarie årsmöte. Årsmötet valde ny styrelse och gav den gamla ansvarsfrihet. Idag träder också de nya stadgarna i kraft som beslutades kring på det extrainsatta årsmötet den 12/12-20. 

Den nya styrelsen är vald enligt den nya form som två extrainsatta årsmöten fattat beslut om under förra året. Detta betyder att den nya styrelsen nu består av delegater från olika föreningar. 

I den nya styrelsen ingår nu följande föreningar:
BUS – Barn och unga i Sverige (2 delegater)
RFSL Kalmar Län (2 delegater)
Gemenskap Kalmar (2 delegater) 

Ordförandeskapet hamnade det första året på organisationen BUS – Barn och unga i Sverige och deras representant Alexander Finstad.
RFSL och deras representant Ida Curtsdotter Karhu valdes till vice ordförande och sekreterare. RFSL och deras representant Jesper Karlsson valdes till kassör.
I övrigt valdes Eva Joelsson (BUS), Nienke Bakker Keers (Gemenskap Kalmar) till ledamöter. Gemenskap Kalmar har även en plats till i styrelsen som kommer tillsättas vid ett senare tillfälle. 

Årsmötet är startskottet för arbetet med årets Pridevecka som äger rum den 30/8 och avslutas den 4/9. Mer information om prideveckan kommer släppas separat. Men boka upp datumen redan nu! 

Vi är väldigt taggade på att få genomföra årets pridevecka och känner oss oerhört hedrade att få axla ansvaret för “Nya” Kalmarsund Pride under det första året. Var beredda på en färgsprakande vecka! 

Kontakt: ordf@kalmarsundpride.se eller 070-495 29 93 

Kalmar 210221 

Styrelsen för Kalmarsund Pride 2021