Ny ordförande vald

Idag söndags hade Kalmarsundpride årsmöte. Årsmötet valde ny styrelse och gav den gamla ansvarsfrihet. Flera nya valdes in i styrelsen bland annat valdes ny ordförande, Alexander Finstad.

 

HBTQ och mänskliga rättigheter är frågor som ligger Alexander varmt om hjärtat och har tidigare varit engagerad i Växjö Pride och deltagit i många parader tidigare.

– Eftersom jag själv är homosexuell möter jag mycket okunskap i samhället och får mycket frågor om varför Pride behövs. För mig är det därför en ära att kunna engagera mig mer inom Pride rörelsen och öka förståelsen samt kunskapen kring ämnet. Det borde idag vara en självklarhet att få älska den man själv vill och få vara precis som man vill, säger Alexander Finstad.

 

Årsmötet är startskottet för arbetet med årets Pridevecka och parad som är börjar 31/8 och avslutas med parad den 5/9.

 

Övriga i styrelsen är Tina Herbertsdotter, Jessica Rydell, Eva Joelsson, Tin Eriksson och Carolina Johansson.

 

Mer om Alexander Finstad:

Mitt namn är Alexander Finstad, jag är 21 år och bor i Kalmar. Jag jobbar som projektledare för Newcomers Kalmar (ett integrationsprojekt via RFSL Kalmar län), timvikarie inom omsorgen i Kalmar och Mörbylånga kommun. Jag är snart även undersköterska. Mina intressen är politik, musik/teater, att resa och upptäcka nya saker samt människan och dess utveckling. Jag har sedan 2015 engagerat mig mycket ideellt inom olika organisationer. Bland annat som ordförande för Barn och unga i Sverige (BUS) och Röda Korsets ungdomsförbund. Har även agerat valberedning och ledamot i diverse olika styrelser. Har bred kunskap om just föreningsarbete. Jag valde att bli ordförande för Kalmarsund Pride då det är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Har engagerat mig i Växjö Pride tidigare och även gått i flertalet olika Pride parader. Eftersom jag själv är homosexuell möter jag mycket okunskap i samhället och får mycket frågor om varför Pride behövs. För mig är det därför en ära att kunna engagera mig mer inom Pride rörelsen och öka förståelsen samt kunskapen kring ämnet. Det borde idag vara en självklarhet att få älska den man själv vill och få vara precis som man vill.”

 

Kallelse till Årsmöte

 

Kallelse till årsmöte för Kalmarsundpride

Den 1/3 2020 kl 13-16

Plats: Trädgårdsgatan 12, NBV vån 3, Kalmar

 

Föredragningslista

Fastställande av röstlängd

Val av mötesordförande

Val av sekreterare

Val av 2 justerare, tillika rösträknare

Fastställande av årsmötets behöriga utlysande

 

Redovisning av verksamhet och ekonomisk förvaltning

Revisorsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till verksamhetsplan för 2020

Beslut om medlemsavgift för 2020

  • Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 100 kr/år för medlem, 50 kr/år för student/ungdom/pensionär/förtidspensionär

 

Val:

Beslut om antal styrelseledamöter

Val av ordförande

Val av kassör

Val av styrelseledamöter

Val av revisor

Val av valberedning

 

Behandling av inkomna motioner

Beslut om tillsättning av referensgrupp

Beslut om anställning av projektledare

 

Mötet avslutas

 

Vi bjuder på fika och efter årsmötet kommer några av Kalmarsundprides närmaste samarbetspartners att presentera sig

 

Välkomna

 

Styrelsen Kalmarsundpride

Jessica Rydell, Tina Auorell, Eva Joelsson

Pressmeddelande

Uttalande från styrelsen för Kalmarsund Pride med anledning av Sölvesborgs kommuns beslut att inte hissa Prideflaggor på stadshuset.

Vi har med bestörtning tagit del av beslutet av den politiska majoriteten i Sölvesborg att inte hissa Prideflaggor på stadshuset.

Att detta beslut ligger i linje med Sverigedemokraternas politik är inte överraskande. De förnekar sig inte. Men att Moderaterna och Kristdemokraterna kan ställa sig bakom detta beslut är upprörande.

Att inte konsekvent och helhjärtat försvara de mänskliga rättigheterna i alla dess delar i enlighet med FNs deklaration är synnerligen oroväckande.

Vi förväntar oss att Moderaternas och Kristdemokraternas organisationer i Kalmar län, såväl regionalt som i samtliga tolv kommuner, officiellt tar avstånd från detta beslut. Något annat torde vara otänkbart.

Sölvesborgs politiska majoritets agerande visar på ett synnerligen tydligt sätt på vikten av att vi alla som står upp för de mänskliga rättigheterna oförtröttligt måste fortsätta vårt arbete mot homofobi och fördomar.

Styrelsen för Kalmarsund Pride har dessutom beslutat att skänka en stor Prideflagga till Sölvesborgs kommun då vi tror att denna kan komma till nytta när kunskapsnivån nått samma nivå som den i Kalmar.

Vi uppmanar samtidigt Priderörelsen i Sverige och alla våra vänner att följa vårt exempel och skänka flaggor till Sölvesborg. 

Mot fördomar och homofobi – leve Priden!

Styrelsen för Kalmarsund Pride

Enligt uppdrag
Thomas Isaksson

Ett stort tack till er alla!

Vi har nu firat 5-årsjubileum genom att anordna ytterligare en Pridevecka som avslutades med en Prideparad som kanske var den största i vår historia.

Nu riktar vi ett tack till er alla som gjort detta möjligt: Sponsorer, varu- och tjänsteleverantörer samt volontärer som på olika sätt bistått oss. Utan er insats hade detta inte varit möjligt!

Vi tackar även Fab Freddie, Lovers of Valdaro samt Adée och Johan Mauritzson som avslutade Prideveckan på ett fantastiskt sätt.

Tack alla!

Officiella efterfesten!

Välkomna på Prideparty efterfesten! Årets Pridevecka avslutas med ett fantastiskt party på härliga Söderport från kl 21:00. Alla kommer vara där så kom du också. Och glöm inte ta med dina vänner! Skön stämning, DJ och hemliga gäster kommer göra kvällen och natten till en fest att minnas fram till nästa års Pridevecka. 

Nu går det att köpa biljetter men var snabb, begränsat antal.

Entré: 100 kr + serviceavgift