215e456b73b3efe4d2ae72207d9afa77_original

Det kryper närmare

Tid: 11.00-17.30
Plats: Larmtorget, Kalmar
Arrangör: RFSL Kalmar län & BUS (Barn och unga i Sverige)
Pris: Grat
is

Som en del av World of pride presenterar RFSL Kalmar län och BUS utställningen ”Det kryper närmare”
En informativ utställning om HBTQI-läget i Europa så som i Polen, Ungern och Georgien. Om det krympande utrymmet för HBTQI-personer och hotet mot demokratin.