Om Kalmarsund Pride

Paraplyförening 

Kalmarsund Pride fattade på ett extrainsatt årsmöte i december 2020 beslut om att bli en paraplyförening. Det extrainsatta årsmötet beslutade att den nya formen skulle verkställas och börja gälla från och med ordinarie årsmöte.
I februari 2021 ägde det ordinarie årsmötet rum. Sedan 210221 är Kalmarsund Pride numera en paraplyförening som samlar andra föreningar i HBTQI frågorna i och runt om i länet.

 

Ett Pride vid Kalmarsund

Den  30 augusti – 4 september 2021 är det dags för Kalmarsund Pride. Var med och förändra du också!

 

Bakgrund

Idén till Kalmarsund Pride föddes 2014 av Jennie Vallin. Vid ett första intressemöte kom ca 70 personer och under våren 2015 bildades sedan Kalmarsund Pride som idag är en förening som drivs med ideella krafter.

 

Varför Pride?

Kalmarsund Prides syfte är att samla människor, föreningar och organisationer i Kalmar län i HBTQI frågor.
Kalmarsund Pride har till syfte att ordna arrangemang som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för HBTQI personer och deras anhörigas liv.

Syftet med Kalmarsund Pride är dessutom att arrangera en återkommande pridefestival som synliggör och främjar HBTQI-personers rättigheter. Vår vision är att skapa ett inkluderande Kalmar län – ett samhälle fritt från begränsande normer, fördomar och diskriminering.