FÖRTROENDEVALDA 2021

Alla styrelseledamöter har ideella uppdrag, de får således ingen ersättning för sitt styrelseuppdrag. Styrelsen nås via: styrelsen@kalmarsundpride.se

 

Styrelsens ledamöter 2021

 

Ordförande

BUS – Barn och Unga Sverige
Alexander Finstad
E-post: alexander.finstad@kalmarsundpride.se / ordf@kalmarsundpride.se

 

Vice-ordförande/Sekreterare

RFSL Kalmar Län
Ida Curtsdotter Karhu
E-post: sekr@kalmarsundpride.se

 

Kassör

RFSL Kalmar Län
Jesper Nils Thomas Karlsson
E-post: kassor@kalmarsundpride.se

 

Styrelseledamot

BUS – Barn och Unga Sverige
Eva Joelsson

Gemenskap Kalmar
Nienke Bakker Keers
Christian Gustavsson

Valberedningen

Vakant

E-post: valberedningen@kalmarsundpride.se