Styrelsen

Alla styrelseledamöter har ideella uppdrag, de får således ingen ersättning för sitt styrelseuppdrag. Styrelsen nås via: styrelsen@kalmarsundpride.se

 

Styrelsens ledamöter 2019

 

Ordförande

Thomas Isaksson
E-post: ordf@kalmarsundpride.se

 

Sekreterare

Tina Herbertsdotter
E-post: sekr@kalmarsundpride.se

 

Kassör

Jessica Rydell
E-post: kassor@kalmarsundpride.se

 

Styrelseledamot

Eva Joelsson
E-post: ledamot1@kalmarsundpride.se

 

Suppleant

E-post: suppleant1@kalmarsundpride.se

 

Valberedningen

Anna Thore

Nathalie Åhlund

Fredrik Fredriksson

E-post: valberedningen@kalmarsundpride.se