Styrelsen

Alla styrelseledamöter har ideella uppdrag, de får således ingen ersättning för sitt styrelseuppdrag. Styrelsen nås via: styrelsen@kalmarsundpride.se

 

Styrelsens ledamöter 2020

 

Ordförande

Alexander Finstad
E-post: alexander.finstad@kalmarsundpride.se / ordf@kalmarsundpride.se

 

Sekreterare

Tina Herbertsdotter
E-post: sekr@kalmarsundpride.se

 

Kassör

Jessica Rydell
E-post: kassor@kalmarsundpride.se

 

Vice Kassör

Tin Eriksson
E-post: kassor@kalmarsundpride.se

 

Styrelseledamot

Eva Joelsson
E-post: ledamot1@kalmarsundpride.se

 

Carolina Johansson
E-post: ledamot2@kalmarsundpride.se

Valberedningen

Anna Thore

E-post: valberedningen@kalmarsundpride.se