Vi är kalmarsundpride

Blå bollar 6 rader

Bakgrund

Som många av er vet hade priderörelsen sin start med Stonewallupproret 1969. Sedan dess har det hänt mycket och här i Kalmar län vill vi såklart också ha ett pride. Rörelsen har utvecklats under åren och Kalmarsund Pride är idag en vecka där vi firar, hyllar och informerar om HBTQI personers vardag och livssituation. Med allt från fokus på vad som måste bli bättre till att njuta av att det är vår vecka där vi verkligen får gå all in.

Kalmarsund Pride bildades av privatpersoner våren 2015.  Kalmarsund Pride är en förening som drivs med ideella krafter. I slutet av 2020 klubbades nya stadgar igenom och idag drivs KSP av delegater från olika föreningar. 
Styrelsen arbetar fortfarande ideellt.

En paraplyförening

Kalmarsund Pride fattade på ett extrainsatt årsmöte i december 2020 beslut om att bli en paraplyförening. Det extrainsatta årsmötet beslutade att den nya formen skulle verkställas och börja gälla från och med ordinarie årsmöte. I februari 2021 ägde det ordinarie årsmötet rum. Sedan 210221 är Kalmarsund Pride numera en paraplyförening som samlar andra föreningar i HBTQI frågorna i och runt om i länet.

Blå bollar 6 rader

Varför Pride?

Kalmarsund Prides syfte är att samla människor, föreningar och organisationer i Kalmar län i HBTQI frågor. Kalmarsund Pride har till syfte att ordna arrangemang som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för HBTQI personer och deras anhörigas liv.

Syftet med Kalmarsund Pride är dessutom att arrangera en återkommande pridefestival som synliggör och främjar HBTQI-personers rättigheter. Vår vision är att skapa ett inkluderande Kalmar län – ett samhälle fritt från begränsande normer, fördomar och diskriminering.

Stadgar & Värdegrund

Förtroende valda 2021

Bild på Alexander

Ordförande

Alexander Finstad (Han)

Delegat från BUS

alexander.finstad@kalmarsundpride.se

Bild på Ida

Vice Ordförande och sekreterare

Ida Curtsdotter Karhu (Hon)

Delegat från RFSL Kalmar län

ida.karhu@kalmarsundpride.se

Kalmarsund Pride Logga

Kassör

Mattias Svensson (Han)

Delegat från Turbine

mattias.svensson@kalmarsundpride.se

Kalmarsund Pride Logga

Ledamot

Henrik Karlsson(Han)

Delegat från Turbine

Henrik Karlsson@kalmarsundpride.se

Bild på Eva

Ledamot

Eva Joelsson (Hon)

Delegat från BUS

eva.joelsson@kalmarsundpride.se

Kalmarsund Pride Logga

Ledamot

Nina Pettersson (Hon)

Delegat från RFSL Kalmar län

Pride flagga

Revisor

Aktoriserad revisior från revisionsbyrå

Bild på Luwig

Projektledare

Ludwig Simonsson (Han)

ludwig@kalmarsundpride.se