Bild3

Panelsamtal Hbtqi-inkludering – Blir det så mycket bättre?

Tid:13.00-15.00
Plats: digitalt https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser—kalmar/2021-06-17-panelsamtal-hbtqi-inkludering—blir-det-sa-mycket-battre.html
Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar Län & Linnéuniversitetet Kalmar
Anmälan krävs. sista anmälningsdag 2021-08-27

Välkommen till ett panelsamtal under Kalmarsund Pride om arbetet med hbtqi-inkludering då och nu, här och där, för ung och gammal. Vi spanar utåt och inåt och funderar vad som förändrats till det bättre och vad som finns kvar att göra när det gäller hbtqi-rättigheter och inkludering.

Länsstyrelsen i samverkan med Linneuniversitetet bjuder in till panesamtal med personer som har lång erfarenhet av hbtqi-rättigheter, både yrkesmässigt och personligt. Samtalet sker utifrån frågeställningar om makt och motstånd, vad som hänt inom området sedan sjukdomsstämpeln lyftes bort 1979, hur det nationella arbetet via den politiska sfären bedrivits, om behovet av fortsatta insatser och om personliga erfarenheter av hbtqi området.

Deltar gör bland annat:

Barbro Westerholm, medicine doktor, politiker och hbtqi-aktivist som sedan 1960-tal arbetat med hbtqi-rättigheter nationellt

Louise Weidolf, f.d strateg inom social hållbarhet i kommunal verksamhet med många års erfarenhet av strategiskt arbete med hbtqi

Ann-Britt Eriksson, fordonslärare på Lars Kaggskolan med erfarenhet av värdegrundsarbete och transperspektiv

Alex Gullman, genusspanare med erfarenhet av att vara ung hbtqi-person i Kalmar

Tobias Bromander, Linneuniversitet modererar samtalet

31 aug kl 13.00-14.30. Panelsamtal första timmen och sedna ges det möjligheter för tittarfrågor.

Samtalet sker digitalt via zoom, länk sänds ut via mejl till anmälda deltagare

Målgrupp: Alla som är verksamma i kommun, myndighet, civilsamhället med intresse för och uppdrag om jämlikhet, rättighetsfrågor, inkludering.