Paraden

Vi vill påminna om att det är sista dagen imorgon att skicka in paradfilmer. Alltså deadline för filmer 14/8.

Skicka din film via dropbox eller we transfer eller nåt liknande till parad@kalmarsundpride.se