Ordningsregler

Vi vill ha en trevlig och säker Prideparad där alla kan trivas så därför ber vi er att respektera följande ordningsregler som är ett tillägg till Ordningslag (1993:1617).

Allmänt

 • Anvisningar från Kalmarsund Prides volontärer skall följas.
 • Under hela evenemanget råder absolut drog- och alkoholförbud.
 • Det är helt förbjudet att bära mask eller täcka ansiktet.
 • Budskap på plakat och banderoller skall vara förenliga med Kalmarsund Prides värdegrund. Bedömning och beslut fattas av Kalmarsund Pride.
 • Ingen nedskräpning får ske, papperskorgar ska användas, ingen spridning av konfetti eller liknande.
 • Noterar paraddeltagare något som kan tänkas påverka ordning och säkerhet under paraden skall Kalmarsund Prides volontärer informeras.
 • Kalmarsund Prides styrelse, projektledare samt platsansvariga har rätt att avvisa deltagare som representerar organisationer som inte står upp för alla människors lika värde. Bedömning och beslut fattas av Kalmarsund Pride.

Grupper/ekipage

 • Max fyra personer i bredd i paraden.
 • Ansvarig för grupp/ekipage skall säkerställa att dessa ordningsregler efterlevs.
 • Kalmarsund Pride beslutar om anmälda gruppers placering i Paraden. Placeringen är inte förhandlingsbar.

Fordon

 • Fordon skall hålla säkerhetsavstånd till gruppen framför.
 • Fordon skall sträva efter att luckor i paraden inte uppstår.
 • Fordon skall ha hjulvakter. För personbilar, en på varje sida av fordonet, för större fordon, en vid varje hjul. Hjulvakterna skall enbart ha denna uppgift.
 • Det är förbjudet att kliva av eller på fordon under paradvägen.
 • Transportstyrelsens regler för flak skall följas. 

Musik

 • Medförd musikanläggning ska vara avstängd vid Elevatorkajen och på Stortorget.
 • För medförd musikanläggning gäller maximal ljudnivå 100 dBA.
 • Högtalare till medförd musikanläggning får inte vara placerade i höjd med öronen.

 

Bilagor

KSP Ordningsregler 2019 (PDF, 96 kB, nytt fönster)