Det handlar om frihet! HBTQ-frågor i ett liberalt perspektiv

Datum och tid


lördag, 7 september 2019, kl 11:00 - 12:00

Plats


Larmtorgets scen, Larmtorget, Kalmar

Om evenemanget


Ditt liv och din kärlek är lika mycket värd oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Därför har liberaler länge kämpat för ett samhälle fritt från fördomar och förtryck mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Det fortsätter vi med.

På scenen får du lyssna till Pierre Edström (Regionråd), LuF-Kalmarsund, Liberala kvinnor och vår speciella gäst Amanda ”Mandis” Malmberg. Amanda, känd från press, radio och TV visar med sitt engagemang att allt är möjligt och att alla har rätten att få vara delaktiga i samhällslivet.

Arrangör


Liberalerna

Länk till evenemang