Strategiskt samtal

Datum och tid


torsdag, 3 september 2020, kl 13:00 - 14:30

Plats


Länsstyrelsen Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar

Om evenemanget


Strategiskt samtal

Den 3 september bjuder länsstyrelsen in kommunledning till strategiskt samtal kring ”Pride – och sèn då?” Hur ligger vi till i länet utifrån de gemensamma utmaningar som finns i länet och det önskade läge som definierades 2017/2018? Hur går arbetet med lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård bjuder in kommunstyrelsens ordförande och kommunchefer från länets tolv kommuner. Mötet är digitalt den 3 sept kl 13-14.30

Anmälan sker via länsstyrelsens kalender: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser—kalmar/2020-06-02-strategiskt-samtal-pride-och-se%60n-da.html

Arrangör


Länsstyrelsen i Kalmar län

Länk till evenemang